Photos: Peggy Durand and Betty Halvorsen, 2006 & 2010 (Section 1); Betty Halvorsen, 2006 (Section 2); Betty Halvorsen and Nadine Taylor, 2006 (Sections 3-9); Betty Halvorsen and Nadine Taylor, 2006 & 2010 (Sections 10-13).

 
319
319
 
320_kenna_lawrie
320_kenna_lawrie
 
321_thomas_lawrie
321_thomas_lawrie
 
322_thomas_lawrie
322_thomas_lawrie
 
323_luella_lawrie
323_luella_lawrie
 
324_luella_lawrie
324_luella_lawrie
 
325_raymond_nettie_hughes
325_raymond_nettie_hughes
 
326_hughes
326_hughes
 
327_david_hughes
327_david_hughes
 
328_alan_hughes
328_alan_hughes
 
329_infant_hughes
329_infant_hughes
 
330_rada_marriott
330_rada_marriott
 
331_hazel_webb
331_hazel_webb
 
332_james_thelma_ellis
332_james_thelma_ellis
 
333_zella_june
333_zella_june
 
334_zella_june
334_zella_june
 
335_loren_roberts
335_loren_roberts
 
336_corlous_roberts
336_corlous_roberts
 
337_bonnie_boyd_mackey
337_bonnie_boyd_mackey
 
338_mackey
338_mackey
 
339_burns
339_burns
 
340_burns
340_burns
 
341_valda_herbert_farmer
341_valda_herbert_farmer
 
342_valda_farmer
342_valda_farmer
 
343_lucille_everett_smith
343_lucille_everett_smith
 
344_smith
344_smith
 
345_grace_clyde_smith
345_grace_clyde_smith
 
346_smith
346_smith
 
347_vandora_leroy_farmer
347_vandora_leroy_farmer
 
348_norma_vernon_tipton
348_norma_vernon_tipton
 
349_tipton
349_tipton
 
350_vernita_charley_jones
350_vernita_charley_jones
 
351_jones
351_jones
 
352_bonnie_glenn_cooksey
352_bonnie_glenn_cooksey
 
353_cooksey
353_cooksey
 
354_leora_earl_cooksey
354_leora_earl_cooksey
 
355_andrew_helen_holtsclaw
355_andrew_helen_holtsclaw
 
356_holtsclaw
356_holtsclaw
 
357_andrew_holtsclaw
357_andrew_holtsclaw
 
358_gerald_wanda_davison
358_gerald_wanda_davison
 
359_davison
359_davison
 
360_gary_dorris_davison
360_gary_dorris_davison
 
361_davison
361_davison
 
362_ronald_davison
362_ronald_davison
 
363_caryle_davison
363_caryle_davison
 
364_warner_dorothy_davison
364_warner_dorothy_davison
 
365_davison
365_davison
 
366_tyson_hughes
366_tyson_hughes
 
367_conrad_grace_davison
367_conrad_grace_davison
 
368_davison
368_davison
 
369_orville_lucille_calkins
369_orville_lucille_calkins
 
370_norris_shirley_hoskins
370_norris_shirley_hoskins
 
371_hoskins
371_hoskins
 
372_harry_freda_wilson
372_harry_freda_wilson
 
373_helen_carol_turner
373_helen_carol_turner
 
374_turner
374_turner
 
375_carly_symes
375_carly_symes
 
376_everett_norma_mcallister
376_everett_norma_mcallister
 
377_nora_mcallister
377_nora_mcallister
 
378_george_mary_lammers
378_george_mary_lammers
 
379_lammers
379_lammers
 
380_manie_edna_wells
380_manie_edna_wells
 
381_charlie_bonnie_mcallister
381_charlie_bonnie_mcallister
 
382_mcallister
382_mcallister
 
383_francis_dorothy_hibbard
383_francis_dorothy_hibbard
 
384_estel_roger_boyles
384_estel_roger_boyles
 
385_harold_jacqueline_lawrie
385_harold_jacqueline_lawrie
 
386_lawrie
386_lawrie
 
387_jimmie_lucille_riley
387_jimmie_lucille_riley
 
388_riley
388_riley
 
389_milus_betty_steeby
389_milus_betty_steeby
 
390_leamon_louise_johnson
390_leamon_louise_johnson
 
391_johnson
391_johnson
 
391a_johnson
391a_johnson
 
391b_johnson
391b_johnson
 
392_kurt_budine
392_kurt_budine
 
393_hervel_lavetta_chandler
393_hervel_lavetta_chandler
 
394_chandler
394_chandler
 
395_gene_mary_gressly
395_gene_mary_gressly
 
396_gressly
396_gressly
 
397_warren_nanetta_carter
397_warren_nanetta_carter
 
398_carter
398_carter
 
399_warren_carter
399_warren_carter