Photos: Peggy Durand and Betty Halvorsen, 2006 & 2010 (Section 1); Betty Halvorsen, 2006 (Section 2); Betty Halvorsen and Nadine Taylor, 2006 (Sections 3-9); Betty Halvorsen and Nadine Taylor, 2006 & 2010 (Sections 10-13).

 
400_killin
400_killin
 
401_thirsa_killin
401_thirsa_killin
 
401a_charles_killin
401a_charles_killin
 
401b_thirza_killin
401b_thirza_killin
 
403_nancy_brown
403_nancy_brown
 
404_robert_baker
404_robert_baker
 
405_marshal_dodge
405_marshal_dodge
 
406_hannibal_dodge
406_hannibal_dodge
 
407_hannibal_dodge
407_hannibal_dodge
 
408_mother_simerly
408_mother_simerly
 
409_father_simerly
409_father_simerly
 
410_william_dora_simerly
410_william_dora_simerly
 
411_ladurnia_larrabee
411_ladurnia_larrabee
 
412_ladurnia_larrabee
412_ladurnia_larrabee
 
413_ellison
413_ellison
 
414_thomas_ellison
414_thomas_ellison
 
415_thomas_ellison
415_thomas_ellison
 
416_jane_ellison
416_jane_ellison
 
417_abner_alice_brown
417_abner_alice_brown
 
418_lester_brown
418_lester_brown
 
419_lester_brown
419_lester_brown
 
420_infant
420_infant
 
421_christina_simmons
421_christina_simmons
 
422_christina_simmons
422_christina_simmons
 
423_john_simmons
423_john_simmons
 
424_stella_anna_simmons
424_stella_anna_simmons
 
425_james_simmons
425_james_simmons
 
426_georgia_simmons
426_georgia_simmons
 
427_david_mink
427_david_mink
 
428_liew_charles_mink
428_liew_charles_mink
 
429_john_lilllie_craig
429_john_lilllie_craig
 
430_mary_john_millholen
430_mary_john_millholen
 
431_isadora_cunningham
431_isadora_cunningham
 
432_cv_cunningham
432_cv_cunningham
 
433_john_isaphena_gilbert
433_john_isaphena_gilbert
 
434_bertha_davidson
434_bertha_davidson
 
435_steven_davidson
435_steven_davidson
 
436_samuel_davidson
436_samuel_davidson
 
437_mary_davidson
437_mary_davidson
 
438_mary_stafford
438_mary_stafford
 
439_mary_klein
439_mary_klein
 
440_mary_klein
440_mary_klein
 
441_john_klein
441_john_klein
 
442_john_klein
442_john_klein
 
443_klein
443_klein
 
444_francis_klein
444_francis_klein
 
445_mariam_klein
445_mariam_klein
 
446_maria_hall
446_maria_hall
 
447_maria_hall
447_maria_hall
 
448_kathern_klein
448_kathern_klein
 
449_margaret_john_klein
449_margaret_john_klein
 
450_john_ida_klein
450_john_ida_klein
 
452_herbert_ellison
452_herbert_ellison
 
453_freddie_ellison
453_freddie_ellison
 
455_ellison
455_ellison
 
455a_ellison
455a_ellison
 
456_rufus_snapp
456_rufus_snapp
 
457_rufus_snapp
457_rufus_snapp
 
459_snapp
459_snapp
 
460_augustus_snapp
460_augustus_snapp
 
461_snapp
461_snapp
 
462_clarence_snapp
462_clarence_snapp
 
464_mary_milton_snapp
464_mary_milton_snapp
 
465_felix_shirley
465_felix_shirley
 
466_martha_logan
466_martha_logan
 
468_nancy_stafford
468_nancy_stafford
 
469_nancy_stafford
469_nancy_stafford
 
470_nancy_stafford
470_nancy_stafford
 
471_nancy_stafford
471_nancy_stafford
 
472_bertha_bartling
472_bertha_bartling
 
473_hattie_powell
473_hattie_powell
 
475_hanners
475_hanners
 
476_caroline_hanners
476_caroline_hanners
 
477_hanners
477_hanners
 
478_infant_hanners
478_infant_hanners
 
479_infant_hanners
479_infant_hanners
 
480_alexander_hanners
480_alexander_hanners
 
481_alexander_hanners
481_alexander_hanners
 
482_alexander_hanners
482_alexander_hanners
 
483_alexander_hanners
483_alexander_hanners
 
484_mary_hanners
484_mary_hanners
 
486_susen_dinwiddie
486_susen_dinwiddie
 
487_alexander_hanners
487_alexander_hanners
 
488_jf_amanda_hunt
488_jf_amanda_hunt
 
489_robert_hunt
489_robert_hunt
 
490_robert_hunt
490_robert_hunt
 
491_robert_hunt
491_robert_hunt
 
492_mary_hunt
492_mary_hunt
 
493_mary_hunt
493_mary_hunt
 
494_mary_hunt
494_mary_hunt
 
495_arthusia_hunt
495_arthusia_hunt
 
496_arthusia_hunt
496_arthusia_hunt
 
497_arthusia_hunt
497_arthusia_hunt
 
498_rosa_snapp
498_rosa_snapp
 
499_rosa_snapp
499_rosa_snapp