001_seven_dolors_church
001_seven_dolors_church
 
002_sign
002_sign
 
005_henry_elizabeth_taube
005_henry_elizabeth_taube
 
006_bernard_rita_mcmanus
006_bernard_rita_mcmanus
 
007_a_b_julia_fisher_01
007_a_b_julia_fisher_01
 
009_a_b_fisher_jr
009_a_b_fisher_jr
 
010_mary_waller
010_mary_waller
 
011_leonard_lena_waller
011_leonard_lena_waller
 
012_martin_stella_karl
012_martin_stella_karl
 
013_richard_teresa_mcmanus
013_richard_teresa_mcmanus
 
014_george_bertha_schleicher_01
014_george_bertha_schleicher_01
 
016_joseph_kathleen_mcmanus_01
016_joseph_kathleen_mcmanus_01
 
018_marvin_rose_waller_01
018_marvin_rose_waller_01
 
019_marvin_rose_waller_02
019_marvin_rose_waller_02
 
020_kenneth_waller
020_kenneth_waller
 
021_albert_josephine_kneib_01
021_albert_josephine_kneib_01
 
023_gladys_fisher
023_gladys_fisher
 
024_eldon_fisher
024_eldon_fisher
 
025_aliea_weipert
025_aliea_weipert
 
026_francis_eileen_weipert
026_francis_eileen_weipert
 
027_raymond_mcmanus
027_raymond_mcmanus
 
028_charles_barbara_smith
028_charles_barbara_smith
 
029_ernest_koenig
029_ernest_koenig
 
030_Koenig_Ernest_Barbara
030_Koenig_Ernest_Barbara
 
031_virgil_walker_jr
031_virgil_walker_jr
 
032_charles_virginia_reardon_01
032_charles_virginia_reardon_01
 
033_charles_virginia_reardon_02
033_charles_virginia_reardon_02
 
034_charles_reardon
034_charles_reardon
 
035_frederick_nancy_garton_01
035_frederick_nancy_garton_01
 
036_frederick_nancy_garton_02
036_frederick_nancy_garton_02
 
037_edwin_wanda_wiedmaier_01
037_edwin_wanda_wiedmaier_01
 
038_edwin_wanda_wiedmaier_02
038_edwin_wanda_wiedmaier_02
 
039_joseph_ivel_weipert_01
039_joseph_ivel_weipert_01
 
040_joseph_ivel_weipert_02
040_joseph_ivel_weipert_02
 
041_elizabeth_zajac
041_elizabeth_zajac
 
042_clyde_marie_price_01
042_clyde_marie_price_01
 
044_clyde_price
044_clyde_price
 
045_herbert_mary_waller_01
045_herbert_mary_waller_01
 
047_alfrad_kathleen_fisher_01
047_alfrad_kathleen_fisher_01
 
048_alfrad_kathleen_fisher_02
048_alfrad_kathleen_fisher_02
 
050_clarence_verda_mcmanus_01
050_clarence_verda_mcmanus_01
 
052_gerard_mcmanus
052_gerard_mcmanus
 
053_lloyd_mary_weipert_01
053_lloyd_mary_weipert_01
 
054_lloyd_mary_weipert_02
054_lloyd_mary_weipert_02
 
055_anthony_tworek
055_anthony_tworek
 
056_melvin_virginia_karl_01
056_melvin_virginia_karl_01
 
057_melvin_virginia_karl_02
057_melvin_virginia_karl_02
 
058_wayne_mary_reardon_01
058_wayne_mary_reardon_01
 
059_wayne_mary_reardon_02
059_wayne_mary_reardon_02
 
060_alita_buhman
060_alita_buhman
 
061_ermit_catherine_buhman_01
061_ermit_catherine_buhman_01
 
062_ermit_catherine_buhman_02
062_ermit_catherine_buhman_02
 
063_ermit_buhman
063_ermit_buhman
 
064_buhman
064_buhman
 
065_harold_buhman
065_harold_buhman
 
066_earl_bernetta_buhman_01
066_earl_bernetta_buhman_01
 
067_earl_bernetta_buhman_02
067_earl_bernetta_buhman_02
 
068_oscar_emma_buhman_01
068_oscar_emma_buhman_01
 
070_leo_buhman_01
070_leo_buhman_01
 
071_leo_buhman_02
071_leo_buhman_02
 
073_stella_wiedmaier
073_stella_wiedmaier
 
074_joseph_rosa_wiedmaier_01
074_joseph_rosa_wiedmaier_01
 
076_henry_alice_kessler
076_henry_alice_kessler
 
077_robert_amelia_sullivan_01
077_robert_amelia_sullivan_01
 
079_george_lillian_king_01
079_george_lillian_king_01
 
081_lawrence_theresa_weipert
081_lawrence_theresa_weipert
 
082_august_magdalene_wiedmaier
082_august_magdalene_wiedmaier
 
083_paul_anna_fisher_01
083_paul_anna_fisher_01
 
085_james_fisher_01
085_james_fisher_01
 
086_james_fisher_02
086_james_fisher_02
 
087_albert_anna_fisher
087_albert_anna_fisher
 
088_lee_corrinne_grable_01
088_lee_corrinne_grable_01
 
090_donald_grable
090_donald_grable
 
091_george_hedi_grable_01
091_george_hedi_grable_01
 
092_george_hedi_grable_02
092_george_hedi_grable_02
 
093_Unknown
093_Unknown
 
094_Unknown
094_Unknown
 
095_leopold_herr
095_leopold_herr
 
096_virgil_mcmanus
096_virgil_mcmanus
 
097_emma_guttswiler
097_emma_guttswiler
 
098_patrick_mary_mcdevitt_01
098_patrick_mary_mcdevitt_01
 
099_patrick_mary_mcdevitt_02
099_patrick_mary_mcdevitt_02